Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/f/f/ff349f40-7247-4ebf-9338-f931a5daad6d/gpc-ps.sk/web/nette/loader.php on line 19
Cenová ponuka kuriérske služby|GPC Parcel Services
GPC Parcel Services logo Kuriérske služby pre veľké firmy i bežných ľudí...
1
Vyžiadajte si cenovú ponuku!
Vyplňte nasledovný
formulár:
Aký bude ďalší postup?

2
Zašleme Vám vypracovanú
cenovú ponuku
Na základe údajov, ktoré uvediete vo formulári Vám zašleme na mieru vypracovanú cenovú ponuku. Náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať a pomôže Vám v prípade akýchkoľvek otázok.


3
Do 48 hodín od podpisu posielate svoj prvý balík
Nainštalujete si SW na tlač stítkov a s kuriérom sa dohodnete na termíne odovzdania prvých zásielok. Ďalej je to už len jednoduchá rutina, ktorá šetrí čas i peniaze.
Ak chcete odoslať iba jeden balík, zistite cenu na tejto stránke a objednajte si kuriéra ihneď!


Vyplnením a odoslaním formulára udeľujete súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnete (ďalej len „osobné údaje“) za účelom plnenia povinností zo strany GPC Parcel Services, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@gpc-ps.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujete dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Vami a GPC Parcel Services. Ste oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu GPC Ideas. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.