GPC Parcel Services logo Kuriérske služby pre veľké firmy i bežných ľudí...

V pár krokoch zistíte ako správne počítať poštovné z cenovej ponuky.

Týka sa len zmluvného zasielania

Táto sekcia sa týka len firemného zasielania zmluvného partnera. Ak chcete poslať balík jednorázovo,
v cenníku
uvádzame kompletnú cenu prepravy bez zbytočných výpočtov.

Ako vypočítam správne výšku poštovného?

Z cenovej ponuky je jasné, koľko sa platí za doručenie jednotlivých hmotnostných kategórií balíkov. Avšak zložitejšie je to pri výpočte mýtneho a palivového poplatku. Tento postup počítania nie je z dôvodu potreby zmiasť zákazníka, ale z meniacich sa variabilných nákladov na prepravu rôznych hmotností. V nasledujúcich krokoch Vám ukážeme ako správne vypočítať celkovú cenu, ktorú zaplatíte. Pre jednoduchosť uvedieme aj konkrétne príklady.

Výpočet celkovej ceny doručenia balíka
Cena za doručenie balíka

Povedzme, že odoslaný balík vážil 2,1kg, čiže spadá do cenovej kategórie 1kg - 3kg. Balík v tejto kategórii štandardne stojí 2,79 EUR. Pri cenotvorbe je vždy zahrnutý aj mýtny poplatok vo variabilnej výške závislej od hmotnosti balíka a palivový poplatok určovaný centrálou GLS.


Mýtny poplatok

Jednotková cena za mýtny poplatok je definovaná ako 0,015 EUR za každý začatý kilogram hmotnostnej kategórie. Tzn. za 2,1kg balík podľa príkladu zaplatí náš partner 3 * 0,015 = 0,045 EUR.


Palivový poplatok

Je určovaný centrálou GLS v 14 dňových intervaloch na základe údajov o cene nafty za posledný mesiac. Tento poplatok je definovaný ako: "Pri cene nafty nad 1,17 € / liter bude za každých začatých 0,05 EUR účtovaný poplatok 0,05 EUR. Najčastejšie sa pohybuje od 0,25 - 0,35 EUR/balík. Do nášho príkladu s 2,1kg balíkom teda berme priemernú hodnotu 0,3 EUR/balík.

Celková cena balíka z príkladu

Jednoducho sčítame všetky tri uvedené ceny a to 2,79 EUR za doručenie + 0,045 EUR za mýto + 0,3 EUR za palivo, spolu sa suma rovná 3,135 EUR

V prípade, že by bol balík odosielaný na dobierku, pripočítava sa suma za dobierečné navyše k celkovej sume za doručenie. Ak doplníme náš príklad, výpočet je nasledovný: 3,135 EUR + 0,99 EUR za dobierku = 4,125 EUR


Všetky uvedené ceny sú bez DPH.